Euromedicina.czČesky
česky english deutsch

Nakladatelství Medical Services
Nakladatelství GRADA
Nakladatelství Psychoprof
Nakladatelství PORTÁL
Portalknihy.cz
Nakladatelstvi TRITON
Galen
Maxdorf
Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví
prewiev
Název:Výchova k sexuálně reprodukčnímu zdraví
Autor:Lenka Šulová Tomáš Fait Petr Weiss
Formát:440 stran
Vydáno:2011
ISBN:978-80-7345-238-4
Vydavatel:Maxdorf
Cena:495 CZK | Sleva 10 %| 446 CZK
KoupitVložit do košíku
Sexuální výchova v České republice se opírá o funkci veřejného školství. Školy využívají vlastních vyučujících nebo externích spolupracovníků. Informace podávané studentům externími organizacemi však mohou být často ovlivněny ne zcela průhlednými ideologickými či farmakoekonomickými zájmy - je tedy jednoznačně vhodnější, aby se výuce věnovali pedagogičtí pracovníci. V minulých letech vzniklo několik pomocných textů k této výuce, ale jejich rozsah je nedostatečný. Většinou se věnují technice výuky, ale nepodávají dostatečně široké informace. V projektu učebního textu spojujeme pod vedením specialistky na sexuální výchovu doc. Šulové, která je v této oblasti konzultantem Ministerstva školství, specialisty z různých oblastí k vzniku kompendia informací potřebných pro sexuální výchovu... Z předmluvy: Publikace představuje aktuální poznatky z oblasti sexuálního zdraví širokému okruhu čtenářů a zároveň reflektuje i potřebu odborné diskuse o koncepci sledovaných témat ve veřejném prostoru, která nedávno vyvolala kontroverze napříč českou společností. Interdisciplinární přístup, kterým je tato publikace charakteristická, nabízí různé úhly pohledu na pojetí sexuality, sexuálně reprodukčního zdraví a dalších obsahově spřízněných okruhů. Publikace je určena především dospívajícím, kteří se o tuto oblast přirozeně zajímají, a povinností vyspělé společnosti je poskytnout jim co možná aktuální a fundované poznatky. Je určena také jejich rodičům a vychovatelům, kteří s nimi na tato témata obvykle diskutují a je jim k těmto rozhovorům třeba inspirace i odborné opory. Tato kniha snad bude přínosem pro učitele všech typů škol, které se ve svých studijních plánech věnují výchově k manželství, rodičovství a sexuální výchově v nejširším slova smyslu. Předpokládáme, že bude dobrou pomůckou nejen pro výuku, ale například i pro práci výchovných poradců na školách či pro práci drogových koordinátorů. Věříme, že určité specifické kapitoly osloví různé profese pracující s partnerskými vztahy, s dospívajícími, s dětmi v ohrožení – tedy psychology, sociální pracovníky, soudce, zdravotní sestry a další.