Euromedicina.czČesky
česky english deutsch

Nakladatelství Medical Services
Nakladatelství GRADA
Nakladatelství Psychoprof
Nakladatelství PORTÁL
Portalknihy.cz
Nakladatelstvi TRITON
Galen
Maxdorf
Klinická psychiatrie v denní praxi
prewiev
Název:Klinická psychiatrie v denní praxi
Autor:Jiří Raboch Pavel Pavlovský a kol.
Formát:158 stran
Vydáno:2008
ISBN:978-80-7262-586-4
Vydavatel:Galén
Cena:290 CZK | Sleva 10 %| 261 CZK
KoupitVložit do košíku
Moderní učebnice je zaměřena na potřeby klinické praxe – soustřeďuje záměrně pozornost jen na ty problémy spojené s chorobami mozku, s nimiž se bude ve své každodenní praxi setkávat běžný lékař a které bude muset také sám řešit. Neopakuje údaje o všech duševních poruchách v celé jejich šíři, včetně teoretických základů, ale věnuje se vybraným onemocněním podrobněji, než bývá obvyklé v základních učebnicích. OBSAH: Úvod • Akutní stavy v psychiatrii (Klinické obrazy podle MKN-10 • Stavy, které mohou připomínat psychotická onemocnění) • Demence a jiné poruchy kognitivních funkcí (Co jsou kognitivní funkce? • Co jsou demence? • Diagnostika demencí • Epidemiologie demencí • Demence na podkladě atrofickodegenerativním • Sekundární demence) • Návykové nemoci (Základní principy terapie • Přehled terapeutických modalit, instituce, způsoby léčby • Poruchy vyvolané užíváním alkoholu – F10 • Přehled dalších důležitých terapeutických postupů používaných u jednotlivých poruch • Časná intervence • Detoxifikace • Senzitizace • Terapie duálních diagnóz • Terapie cravingu • Poruchy vyvolané užíváním opioidů – F11 • Poruchy vyvolané užíváním kanabinoidů – F12 • Poruchy vyvolané užíváním sedativ nebo hypnotik – F13 • Poruchy vyvolané užíváním kokainu – F14 • Poruchy vyvolané užíváním jiných stimulancií, včetně kofeinu – F15 • Poruchy vyvolané užíváním halucinogenů – F16 • Poruchy vyvolané užíváním tabáku – F17 • Poruchy vyvolané užíváním organických rozpouštědel – F18 • Poruchy vyvolané užíváním několika látek a užíváním jiných psychoaktivních látek – F19 • Patologické hráčství, gambling – F63) • Deprese a sebevražedné jednání v klinické praxi (»Normální« smutek • Porucha přizpůsobení – F43.2 • Periodická depresivní porucha • Dystymie – F34.1 • Organické deprese • Terapie • Sebevražda • Závěry) • Úzkostné poruchy (Diagnostický postup • Fobické úzkostné stavy – F40 • Jiné úzkostné poruchy – F41 • Obsedantně-kompulzivní porucha – F42 • Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení – F43 • Psychoterapie • Farmakoterapie • Průběh a prognóza • Závěr) • Somatoformní poruchy (Somatoformní poruchy podle MKN-10 • Diferenciální diagnostika • Základní terapeutické metody • Průběh onemocnění a prognóza • Závěr) • Poruchy spánku (Diagnostická kritéria, rozdělení poruch spánku a základní charakteristiky • Vyšetření poruch spánku • Terapie • Průběh onemocnění a prognóza) • Dětská psychiatrie (Nejčastější dotazy a vhodné odpovědi • Terapie • Etiologie • Diagnostika • Diagnostické kategorie MKN-10) • Psychiatrická péče a právní normy (Práva duševně nemocných • Poučení nemocného • Souhlas nemocného • Povinná mlčenlivost • Hospitalizace bez souhlasu duševně nemocného • Povinné léčení protialkoholní a protitoxikomanické • Způsobilost k právním úkonům)