Euromedicina.czČesky
česky english deutsch

Nakladatelství Medical Services
Nakladatelství GRADA
Nakladatelství Psychoprof
Nakladatelství PORTÁL
Portalknihy.cz
Nakladatelstvi TRITON
Galen
Maxdorf
Vzpoura deprivantů - Nestvůry, nástroje, obrana
prewiev
Název:Vzpoura deprivantů - Nestvůry, nástroje, obrana
Autor:František Koukolík Jana Drtilová
Formát:327 stran
Vydáno:2008
ISBN:978-80-7262-410-2
Vydavatel:Galén
Cena:350 CZK | Sleva 10 %| 315 CZK
Populárně-vědecká publikace navazuje na předchozí knihy autorů z let 1996 (Vzpoura deprivantů: O špatných lidech, skupinové hlouposti a uchvácené moci; Galén) a 2001/2002 (Život s deprivanty I.: Zlo na každý den a Život s deprivanty II.: Základy stupidologie; obě Galén). Také v této knize se pokoušejí pochopit, proč jsou někteří lidé zrůdy, bez ohledu na to, zda se chovají kriminálně, nebo zákonu unikají a jsou z nich lidé někdy nesmírně mocní, bohatí – a oblíbení. Kniha hledá odpověď na otázku, kdo jsou lidé, o nichž hovoří současné zprávy sdělovacích prostředků, klinické zkušenosti i historické příklady, a proč se dopouštějí takových činů. Teoretická možnost, že tito lidé nejsou nemocní a nejde ani o poruchu osobnosti, ale o druh parazitní evoluční strategie a krajní variantu lidské normy, se zejména v posledních letech prohlubuje. Lidskou skupinu, o které je řeč, popisují autoři v první části publikace nazvané Nestvůry. Druhá část knihy s názvem Nástroje a sociální prostředí pojednává o nástrojích užívaných deprivanty k ovlivňování lidských skupin, zejména o skupinové hlouposti, iracionalitě, propagandě, absurditě a antivědě, dále o sociálním prostředí, které se na vzniku, vývoji a činnosti deprivantů podílí. Poslední, třetí část, pojmenovaná Obrana, popisuje mechanismy snižující pravděpodobnost vzniku a omezující vliv deprivantů. Kniha je určena všem lidem zajímajícím se o zlo ve společnosti – autoři se snažili napsat ji co nejsrozumitelněji, aby byla přístupná i středoškolákům. OBSAH: Předmluva • ÚVOD: Příklady ze sdělovacích prostředků • Klinická pozorování • Historické příklady • Krásná literatura • I. NESTVŮRY: Ten člověk je normální (Praktický pohled na lidskou normalitu) • Lidská osobnost (Pětirozměrový model lidské osobnosti • Sedmirozměrový model lidské osobnosti • Poruchy osobnosti • Potíže s diagnózou antisociální osobnosti • Psychopati) • Příčiny (Geny • Proč psychopati nevyhynuli? • Psychopatův mozek) • Dětství (Teorie vazby • Dětství, dospívání, antisociální porucha osobnosti v dospělosti) • II. NÁSTROJE A SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ: Propaganda (Čtyři pilíře propagandy • Nástroje propagandy) • Iracionalita a její příčiny (Omyl plynoucí z prvního dojmu • Sociální příčiny • Stereotypy • Iracionalita v organizacích • Past neboli důslednost, která není na místě • Chybné užití odměn a trestů • Emoce • Myšlenkové chyby) • Antivěda (Antievoluční hnutí a kreacionismus jako příklad antivědy • Přirozené náboženské cítění • Podvádějící vědci) • Absurdita (Jedenáct příčin víry v absurditu) • Kontrola vědomí a destruktivní náboženské kulty (Náboženská závislost • Náboženské skupiny kontrolující vědomí svých členů) • Rodiče a děti (Vztah rodičů k dětem • Vztah nepříznivých psychologických a sociálních vlivů a duševních onemocnění dětí i dospívajících) • Agrese a násilné chování (Muži, ženy, vztahy v rodině • Zneužívání dětí) • Šikana • Viktimizace • Posttraumatická stresová porucha • Mediální násilí • Alkohol a drogy • Hráčská závislost (gamblerství) • Bída i nadměrné bohatství (Jak může život v relativně nadměrném bohatství poškodit duševní zdraví a chování dětí?) • III. OBRANA: Odolné děti (Skupina uzdravujících vlivů daná převážně dědičností • Skupina uzdravujících vlivů daná převážně prostředím) • S deprivanty se setkáváme den co den • Co s nimi? • Kritické myšlení (»Myšlenkové břitvy« jako součást kritického myšlení) • Poznámky • Autoři