Euromedicina.czČesky
česky english deutsch

Nakladatelství Medical Services
Nakladatelství GRADA
Nakladatelství Psychoprof
Nakladatelství PORTÁL
Portalknihy.cz
Nakladatelstvi TRITON
Galen
Maxdorf
Jazykozpyt medicíny
prewiev
Název:Jazykozpyt medicíny
Autor:Vladimír Pacovský Petr Sucharda
Formát:131 stran
Vydáno:2008
ISBN:978-80-7262-514-7
Vydavatel:Galén
Cena:250 CZK | Sleva 10 %| 225 CZK
KoupitVložit do košíku
Medicína a krásná literatura jdou velice dobře dohromady, dokladem je dlouhá řada píšících lékařů a ještě delší řada děl inspirovaných lékařskou profesí. Autoři Jazykozpytu medicíny však nejsou spisovatelé. Milují češtinu, váží si jí a jako lékaři-internisté se snaží, aby i odborná čeština byla nejen srozumitelná, ale také svým způsobem krásná. Jako širokou nabídku pro všechny, kdo mají zájem o český jazyk, zpracovali autoři populárně vědeckým způsobem řadu témat na pomezí medicíny a jazykovědy: medicína v umění a mezi lidmi, autorství medicínských názvů, eponyma, symboly v medicíně, medicínská terminologie a etymologie, historie medicínského jazyka, neologismy v medicíně a další. Cílem nebylo vyčerpávající shromažďování podrobných údajů, knížka není a rozsahem ani nemůže být výkladovým slovníkem či názvoslovným lexikonem. Autoři doufají, že se bude spíše číst než studovat a že čtenářům poskytne nejen zajímavé informace, ale i chvilky pobavení a pohody. OBSAH: PŘEDMLUVA • I. JAZYK MEDICÍNY: Úvod do medicínské terminologie • Exkurze do lingvistiky • Etymologie aneb kde se to slovo vzalo? • II. HISTORIE MEDICÍNSKÉHO JAZYKA: Názvoslovné vzpomínky na minulost • Jak a čím se léčilo • Kdo léčil nemocné a pečoval o ně • Proč se nyní vyjadřujeme jinak než dříve? • III. MEDICÍNA V UMĚNÍ A MEZI LIDMI: Lékařská idiomatika aneb mudroslovná sbírka přísloví a rčení • Jazyková ontogeneze aneb lidové výrazivo od přednarození až do posmrtí • Nekonvenční názvosloví aneb pikantní jazykověda • Medicína v krásné literatuře • Medicína nabízí svůj slovník • IV. PROČ SE TO TAK JMENUJE: Kdo to vymyslel? Autorství medicínských názvů • Pomníky a pomníčky aneb Po kom se to vlastně jmenuje? • Od Eróta po Thanata • Malý biblicko-medicínský almanach • Symboly – zakódované výpovědi • Kde si příznakosloví také hledalo a našlo jména • Výrazivo kolem šedivých hlav • Zkratky a zkratková slova v medicíně • ZÁVĚREM • PŘÍLOHY: Nejdůležitější anatomické názvy a jejich zkratky • Latinsko-řecké odborné termíny a jejich české ekvivalenty • V textu zmíněné osobnosti, které daly jméno medicínským termínům • Klasifikační systémy – pořádek v medicínském názvosloví • POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA