Euromedicina.czČesky
česky english deutsch

Nakladatelství Medical Services
Nakladatelství GRADA
Nakladatelství Psychoprof
Nakladatelství PORTÁL
Portalknihy.cz
Nakladatelstvi TRITON
Galen
Maxdorf
Nukleární medicína - Průřez vyšetřovacími metodami v oboru nukleární medicína
prewiev
Název:Nukleární medicína - Průřez vyšetřovacími metodami v oboru nukleární medicína
Autor:Vlasta Míková
Formát:118 stran
Vydáno:2008
ISBN:978-80-7262-533-8
Vydavatel:Galén
Cena:150 CZK | Sleva 10 %| 135 CZK
Nukleární medicína je samostatným lékařským oborem, který se zabývá aplikacemi radiofarmak (látek, jejichž součástí jsou radionuklidy) pro diagnostické a terapeutické účely. Jako klinický obor je nukleární medicína neoddělitelnou součástí léčebně-preventivní péče. Autoři jednotlivých příspěvků zařazených do této publikace seznamují s problematikou nukleární medicíny v její úzké návaznosti na další klinické obory: v oblasti diagnostiky jsou to hlavně kardiologie, onkologie, neurologie, urologie, gastroenterologie, endokrinologie aj., v oblasti terapie zejména onkologie, revmatologie a ortopedie. OBSAH: Úvod • Kvantitativní hodnocení myokardiální perfuze a funkce jednofotonovou emisní tomografií • Perfúzní scintigrafie myokardu s dobutaminovou zátěží • Zobrazovací metoda pro diferenciální diagnostiku parkinsonských syndromů a Parkinsonovy nemoci • Sledování vývoje nemoci u pacientů s pravděpodobnou Alzheimerovou demencí • Radionuklidová cisternografie • Průkaz mozkové smrti • Radionuklidová diagnostika v hematologii • Značení trombocytů 51Cr a stanovení doby jejich přežívání • Zkušenosti se zobrazováním maligních nádorů pomocí scintigrafie s 67galium-citrátem • Mamoscintigrafie • Současné trendy v zobrazování mnohočetného myelomu metodami nukleární medicíny • Scintigrafie nádorového onemocnění pomocí 99mTc-MIBI – plasmocytom • Péče o nemocného s karcinomem prostaty se zaměřením na metastázy do skeletu • Metodika lymfoscintigrafie a radiačně navigovaná biopsie sentinelových lymfatických uzlin u pacientů s nádory parotid • Vyšetření skeletu – význam kostních scintigrafií • Třífázová celotělová scintigrafie skeletu • Současné vyšetření perfuze a ventilace plic • Radionuklidová flebografie • Scintigrafie štítné žlázy • Metodika detekce adenomů a nodulární hyperplazie příštítných tělísek • Historie a současnost terapie nemocí štítné žlázy • Scintigrafie ledvin u kojenců a batolat • Vyšetření kostního systému v dětském věku • Radionuklidová vyšetření GIT v diferenciální diagnostice bolestí břicha u dětí – přehled nejčastěji užívaných metod • PET/CT – nová zobrazovací modalita ve FN Olomouc: možnosti hybridního zobrazování • Molekula století jménem FDG – české prvenství • Imunoanalytické laboratoře nukleární medicíny v dnešní laboratorní medicíně • Radiofarmaka v nukleární medicíně – radiační zátěž a ochrana pacienta.