Euromedicina.czČesky
česky english deutsch

Nakladatelství Medical Services
Nakladatelství GRADA
Nakladatelství Psychoprof
Nakladatelství PORTÁL
Portalknihy.cz
Nakladatelstvi TRITON
Galen
Maxdorf
Intenzivní péče v pediatrii
prewiev
Název:Intenzivní péče v pediatrii
Autor:Ivan Novák
Formát:579 stran
Vydáno:2008
ISBN:978-80-7262-512-3
Vydavatel:Galén
Cena:0 CZK | Sleva 10 %| 0 CZK
Kniha je v naší odborné literatuře první publikací zabývající se intenzivní péčí o děti. Intenzivní péče se stala důležitým oborem dětského lékařství. Autoři – pediatři a anesteziologové – jsou buď pediatrickými intenzivisty, nebo respektovanými odborníky v některé pediatrické specializaci (hematologie, nefrologie, dědičné poruchy metabolismu, endokrinologie). O významu intenzivní péče v pediatrii svědčí mimo jiné to, že mezi autory publikace je deset přednostů nebo primářů pediatrických klinik. Některé kapitoly jsou i ve světové intenzivistické literatuře ojedinělé (intenzivní péče při dědičných poruchách metabolismu, týrané dítě, syndrom náhlého úmrtí, nozokomiální infekce, péče o dárce orgánů, chronická intenzivní a resuscitační péče, intenzivní péče při abúzu drog). I když jde o monografii, v níž je pozornost věnována patofyziologii a etiologii chorob a stavů, je kniha psána tak, aby plnila také úkoly příručky: přehledným členěním kapitol i množstvím obrázků, algoritmů a tabulek. Kniha odráží stav intenzivní pediatrické péče v roce, kdy vychází. Je určena pediatrům, praktickým dětským lékařům, lékařům záchranné služby, anesteziologům, ale i lékařům ostatních oborů, kteří ošetřují děti ve vážném stavu (chirurgie, infektologie, popáleninová medicína). OBSAH: Předmluva • 1. Intenzivní péče v pediatrii v České republice • 2. Právo a etika • 3. Psychologie • 4. Smrt mozku • 5. Dárce orgánů na pediatrické jednotce intenzivní péče • 6. Chronická intenzivní a resuscitační péče • 7. Syndrom náhlého úmrtí kojence a příhoda zjevně ohrožující život dítěte • 8. Týrané dítě • 9. Skórovací systémy • 10. Základní biochemické a fyziologické hodnoty • 11. Základní výkony v pediatrické intenzivní péči • 12. Neodkladná resuscitace • 13. Transport • 14. Péče o operované dítě a základní léčebné postupy • 15. Nozokomiální infekce • 16. Akutní selhání ledvin • 17. Poruchy hemostázy v intenzivní medicíně • 18. Trávicí ústrojí a játra • 19. Srdce a krevní oběh • 20. Dýchací trakt a umělá plicní ventilace • 21. Kraniocerebrální poranění • 22. Endokrinologie a intenzivní péče • 23. Sepse • 24. Intoxikace • 25. Drogové intoxikace • 26. Vnitřní prostředí • 27. Dědičné poruchy metabolismu jako důvod k intenzivní péči • 28. Reyeův syndrom, Reye-like syndrom • 29. Parenterální výživa a enterální výživa • 30. Popáleninový úraz u dětí • 31. Úraz vyžadující intenzivní péči (bez poranění skeletu) • 32. Naléhavé situace v alergologii a imunologii • Rejstřík