Euromedicina.czČesky
česky english deutsch

Nakladatelství Medical Services
Nakladatelství GRADA
Nakladatelství Psychoprof
Nakladatelství PORTÁL
Portalknihy.cz
Nakladatelstvi TRITON
Galen
Maxdorf
Artroskopie ramene
prewiev
Název:Artroskopie ramene
Autor:Pavel Přikryl Pavel Sadovský a kol.
Formát:68 stran
Vydáno:2007
ISBN:978-80-7262-508-6
Vydavatel:Galén
Cena:690 CZK | Sleva 10 %| 621 CZK
Ramenní kloub je v lidském těle v mnoha směrech unikátním kloubem a jeho onemocnění je poměrně časté. I když nejde o kloub nosný, je rameno velmi potřebné a zatěžované při celé řadě činností, sportů i pracovních aktivit. Jeho afekce bývají značně bolestivé a omezující. V knize jsou popsány různé typy postižení ramene včetně možností nápravy artroskopicky. V různé míře je zde i srovnání s otevřenými výkony pro danou diagnózu a dále jsou detailně popsány klíčové momenty úspěchu miniinvazivních technik. Rekonstrukce v ramenním kloubu jsou operace technicky náročné a vyžadují nejen teoretické zvládnutí postupu, ale i zručnost a cvik operatéra. Výborných výsledků je možno dosáhnout artroskopicky při poúrazových nestabilitách ramene, ale také při degenerativních onemocněních. Technologie rekonstrukcí v oblasti ramene se vyvíjí velmi rychle. Je potřeba tento vývoj trvale sledovat a modifikovat operační postupy podle aktuálního stupně poznání. Cílem publikace je vytvořit k tomu pro lékaře-artroskopisty aktuální teoretické i praktické zázemí. Součástí knihy je videopříloha na CD se základními artroskopickými nálezy, způsoby ošetření a uzlícími postupy. OBSAH: Předmluva • 1. Úvod, historie, současnost • 2. Anatomie ramene s artroskopickými aspekty (Artikulující kosti • Labrum glenoidale • Kloubní pouzdro a vazy glenohumerálního kloubu • Šlacha dlouhé hlavy musculus biceps brachii • Svalstvo ramene • Nervově-cévní zásobení) • 3. Anamnéza (Bolest) • 4. Vyšetření a vyšetřovací metody ramene (Specifické testy • Rentgenové vyšetření • Ultrasonografie • Magnetická rezonance a výpočetní tomografie) • 5. Obecné principy artroskopie (Technické vybavení • Poloha pacienta • Artroskopické přístupy • Artroskopická operační technika) • 6. Artroskopie při degenerativních onemocněních (Impingement syndrom • Ruptura rotátorové manžety • Syndrom zmrzlého ramene • Glenohumerální a akromioklavikulární artróza) • 7. Artroskopie při nestabilitě ramene (Potraumatická přední nestabilita • Akutní traumatická luxace • Inveterovaná luxace ramene • Multidirekcionální nestabilita) • 8. Postižení šlachy dlouhé hlavy bicepsu (Tendopatie šlachy dlouhé hlavy bicepsu • Léze komplexu horního labra a šlachy bicipitu) • 9. Rehabilitační péče • 10. Hodnoticí schémata • 11. Závěr • Literatura Kniha + CD-ROM