Euromedicina.czČesky
česky english deutsch

Nakladatelství Medical Services
Nakladatelství GRADA
Nakladatelství Psychoprof
Nakladatelství PORTÁL
Portalknihy.cz
Nakladatelstvi TRITON
Galen
Maxdorf
Konziliární psychiatrie
prewiev
Název:Konziliární psychiatrie
Autor:Erik Herman Ján Praško Dagmar Seifertová
Formát:624 stran
Vydáno:2007
ISBN:978-80-7262-498-0
Vydavatel:Galén
Cena:1250 CZK | Sleva 10 %| 1125 CZK
Konziliární psychiatrie spojuje psychiatrii se somatickou medicínou. Je potřebná jak v ambulantní, tak v nemocniční péči. Tato koncepcí i rozsahem ojedinělá kniha je kompendiem moderních a do současnosti dovedených znalostí psychiatrie, teoreticky dobře podložených, ale orientovaných hlavně na praktické použití a zkvalitnění konziliární psychiatrické péče v českých zemích. Publikace navazuje na tradice české klasické psychiatrie, ale modernizuje ji a obohacuje ji o vypěstovaný psychoterapeutický přístup. Zejména však dokazuje, že psychiatrie je integrovanou a nezpochybnitelnou součástí celé medicíny, nejen jí sloužící, ale stále více ji obohacující. Monografie je určena jak pro všechny psychiatrické i somatické lékaře, tak i pro studenty medicíny, a zejména pak pro začínající lékaře, kteří se teprve učí hledat souvislosti mezi jednotlivými obory. OBSAH: Předmluva • 1. Úvodní část • 1.1. Vymezení konziliární psychiatrie a její základní principy • 1.2. Epidemiologie psychických poruch u somaticky nemocných pacientů • 2. Reakce na nemoc a komunikace s pacientem • 2.1. Reakce na nemoc a somatizace • 2.2. Komunikace s pacientem • 3. Psychiatrické vyšetření v somatických oborech • 3.1. Psychiatrické vyšetření v somatických oborech • 4. Nejčastější psychické poruchy v konziliární psychiatrii • 4.1. Organicky podmíněné psychické poruchy • 4.2. Závislost na návykových látkách • 4.3. Psychózy • 4.4. Poruchy nálady • 4.5. Úzkostné poruchy • 4.6. Obsedantně kompulzivní porucha • 4.7. Reakce na stres a posttraumatická stresová porucha • 4.8. Somatoformní poruchy • 4.9. Disociativní poruchy • 4.10. Faktitivní poruchy a simulace • 4.11. Poruchy spánku • 4.12. Poruchy příjmu potravy • 4.13. Neurastenie, chronický únavový syndrom a fibromyalgie • 4.14. Poruchy osobnosti • 5. Neodkladné psychiatrické situace a jejich řešení • 5.1. Neklidný a agresivní pacient • 5.2. Delirující pacient • 5.3. Suicidální pacient • 5.4. Umírající pacient • 6. Léčba psychických poruch u somaticky nemocných • 6.1. Farmakoterapie • 6.2. Podpůrná psychoterapie • 6.3. Dynamická psychoterapie v konziliární psychiatrii • 6.4. Kognitivně behaviorální terapie, její použití v konziliární psychiatrii u somaticky nemocných • 6.5. Relaxace a biofeedback • 7. Psychické poruchy a jednotlivé somatické obory • 7.1. Diagnostika a léčba psychických poruch v interní medicíně • 7.2. Diagnostika a léčba psychických poruch v somatické intenzivní péči • 7.3. Diagnostika a léčba psychických poruch v chirurgických oborech • 7.4. Diagnostika a léčba psychických poruch v geriatrii • 7.5. Diagnostika a léčba psychických poruch u přenosných onemocnění • 7.6. Diagnostika a léčba psychických poruch u transplantací • 7.7. Diagnostika a léčba psychických poruch v gynekologii, při těhotenství a laktaci • 7.8. Diagnostika a léčba psychických poruch v neurologii • 7.9. Diagnostika a léčba psychických poruch v dermatologii • 7.10. Diagnostika a léčba psychických poruch v plicním lékařství • 7.11. Diagnostika a léčba psychických chorob v endokrinologii • 7.12. Psychické poruchy v nefrologii a urologii • 7.13. Diagnostika a léčba psychických poruch v onkologii • 7.14. Diagnostika a léčba psychických poruch v hematologii • 7.15. Diagnostika a léčba psychických poruch v klinické imunologii • 7.16. Diagnostika a léčba psychických poruch při chronické bolesti • 7.17. Diagnostika a léčba psychických poruch v rehabilitaci • Literatura • Zkratky • Rejstřík.