Euromedicina.czČesky
česky english deutsch

V košíku máte 2 knih v ceně 1022 CZKzobrazit košíkZobrazit košík
Nakladatelství Medical Services
Nakladatelství GRADA
Nakladatelství Psychoprof
Nakladatelství PORTÁL
Portalknihy.cz
Nakladatelstvi TRITON
Galen
Maxdorf
Perioperační medicína
prewiev
Název:Perioperační medicína
Autor:Anthony Nicholls Iain Wilson Wilson
Formát:370 stran
Vydáno:2006
ISBN:80-7262-320-6
Vydavatel:Galén
Cena:690 CZK | Sleva 10 %| 621 CZK
KoupitVložit do košíku
Tento titul nebyl v české literatuře ještě nikdy vydán a ani ve světovém písemnictví není monografie na toto téma častá. Přitom je tato tematika frekventovaná a významná, neboť se dotýká většiny nemocných hospitalizovaných na chirurgických pracovištích. Zároveň je multioborová, a proto jsou tyto informace rozptýleny v monografiích různých oborů. Publikace přináší návody na léčbu většiny závažných stavů (především chorob masového výskytu), s nimiž se chirurg nebo anesteziolog může v rutinní praxi setkat. Koncizní doporučení vyšetřovacích a terapeutických postupů mají chránit nemocného i lékaře před zdravotním i forenzním dopadem eventuálních chybných nebo nestandardních postupů. Kniha je rozdělena do tří oddílů. V prvním jsou probrány postupy či opatření obecného charakteru (klasifikace perioperačního rizika, »jednodenní« chirurgie, profylaxe hluboké žilní trombózy a embolizace, léčba bolesti aj.), v druhé části jsou uvedeny doporučené postupy vyšetření a léčby u nemocných s kardiovaskulárními, respiračními, endokrinními, renálními, neurologickými, gastroenterologickými a hematologickými onemocněními. Třetí část se věnuje emergentním stavům u chirurgických nemocných (hypertenze, zástava oběhu a dýchání, srdeční arytmie, iontová dysbalance, pooperační žloutenka, horečka aj.). Tabulka fyziologických referenčních hodnot nejčastěji prováděných vyšetření a podrobný rejstřík umožňující rychlou orientaci v textu knihu uzavírají. Text byl přizpůsoben našim odborným postupům a zvyklostem a konzultován internistou-kardiologem a intenzivistou. Knihu lze doporučit rozhodně všem anesteziologům a chirurgům klinických pracovišť. Mimořádně cenná bude pro pracovníky menších nemocnic, privátních zařízení a poliklinik, kteří nemají možnost trvalé konzultace s odborníky příslušných specializací. OBSAH: Předmluva • Poděkování • Část 1: OBECNĚ INTERNÍ PROBLEMATIKA NA CHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ • Úvod • Proč používat doporučení? • Co jsou protokoly založené na důkazech? • Aktivní přístup k riziku • Národní důvěrné šetření perioperačních úmrtí • Klasifikace perioperačního rizika Americké anesteziologické společnosti • Příprava pacientů k plánovaným a neodkladným operacím • Jednodenní chirurgie • Souhlas pacienta • Rozhodnutí o resuscitaci • Předoperační optimalizace u vysoce rizikových pacientů • Pooperační péče po velkých chirurgických výkonech • Profylaxe tromboembolické nemoci • Terapie akutní bolesti • Pooperační nauzea a zvracení • Poruchy metabolismu vody a iontů • Prevence a terapie infekce u chirurgického pacienta • Nutriční podpora • Všeobecná opatření proti virům přenášeným krví • Nechirurgické příčiny akutní bolesti břicha • Principy fyzioterapie • Paliativní péče • Týmová práce na chirurgickém oddělení • ČÁST 2: PERIOPERAČNÍ PÉČE O CHRONICKY INTERNĚ NEMOCNÉ • Onemocnění srdce a cév • Onemocnění dýchacího ústrojí • Endokrinní a metabolická onemocnění • Onemocnění ledvin • Neurologická onemocnění • Kostní a kloubní onemocnění • Gastroenterologická onemocnění • Hematologická onemocnění • Geriatrický pacient • Intoxikace alkoholem a chronický alkoholismus • Abúzus drog • ČÁST 3: AKUTNÍ STAVY INTERNÍHO PŮVODU U CHIRURGICKÝCH PACIENTŮ • Rozpoznání těžce nemocných chirurgických pacientů a jejich terapie • Zástava dechu a oběhu • Hypotenze • Bolest na hrudi • Nekontrolovaná pooperační hypertenze • Poruchy srdečního rytmu • Pacient s dušností • Hemoptýza • Oligurie a selhání ledvin • Poruchy iontového hospodářství • Pooperační ikterus a abnormální funkční jaterní testy • Pooperační průjem • Ospalost, kóma a delirium • Pooperační křeče • Bolest hlavy u chirurgického pacienta • Horečka • Otok dolní končetiny • Perioperační terapie • Tabulka normálních hodnot • Seznam zkratek • Rejstřík