Euromedicina.czČesky
česky english deutsch

V košíku máte 1 knih v ceně 351 CZKzobrazit košíkZobrazit košík
Nakladatelství Medical Services
Nakladatelství GRADA
Nakladatelství Psychoprof
Nakladatelství PORTÁL
Portalknihy.cz
Nakladatelstvi TRITON
Galen
Maxdorf
Neurochirurgie
prewiev
Název:Neurochirurgie
Autor:Jiří Náhlovský
Formát:606 stran
Vydáno:2006
ISBN:80-7262-319-2
Vydavatel:Galén
Cena:1900 CZK | Sleva 10 %| 1710 CZK
KoupitVložit do košíku
Publikace shrnuje současný stav vědomostí v oboru, který se za poslední dvě až tři desetiletí významně rozvíjel a měnil. Cílem autorského kolektivu je na postgraduální úrovni podat zhuštěnou formou ucelenou informaci o neurochirurgii a o nových názorech a postupech ve všech jejích rychle se vyvíjejících oblastech. Monografie je členěna do čtrnácti kapitol. V nich se nejdříve souhrnně popisují obecné principy operační techniky a předoperační a pooperační péče v neurochirurgii, včetně specifických anesteziologických postupů. Zvláštní kapitola je věnována teoretickým otázkám tumorigeneze a klasifikaci nádorů v neurochirurgii, samostatná kapitola popisuje diagnostické a monitorovací metody. Ve speciální části se autoři věnují podoborům neurochirurgie – diagnostice a terapii nádorů a cévních lézí, zánětům a poraněním centrálního nervového systému. Dále jsou probírána onemocnění páteře a míchy, funkční a dětská neurochirurgie, postižení periferních nervů a epileptochirurgie. Text doprovázejí četné ilustrace z pera neurochirurga, rozsáhlá obrazová dokumentace a přehledné tabulky. Na některých kapitolách se podíleli odborníci ze spolupracujících oborů radiologie, intervenční radiologie a neurologie, kteří tak přispěli k plastickému obrazu nemocí a vyšetřovacích či léčebných metod. Kniha je obsáhlým a spolehlivým zdrojem informací pro neurochirurgy i odborníky ze spolupracujících specializací – zvláště neurology, ale též radiology, onkology či pediatry. OBSAH: Úvodem • 1. Poznámky k historii neurochirurgie • 2. Operační technika a přístupy v neurochirurgii (Obecné principy mozkových operací • Specifické postupy • Pooperační rekonstrukční fáze • Zadní jáma • Obecné poznámky) • 3. Anestezie a intenzivní péče v neurochirurgii (Předoperační příprava a pooperační péče, lokální anestezie v neurochirurgii • Anestezie v neurochirurgii) • 4. Diagnostické a monitorovací metody v neurochirurgii (Úvod • Historie • Metody perioperačního monitorování používané převážně v cerebrovaskulární chirurgii • Vyšetřování cerebrovaskulární rezervní kapacity • Další metody perioperačního neuromonitorování • Perioperační lokalizace mozkových funkcí • Magnetická rezonance • Výpočetní tomografie) • 5. Patobiologické aspekty neuroonkologie (Patologie nádorů nervového systému a hypofýzy • Molekulární a genetické aspekty tumorigeneze nervového systému a hypofýzy) • 6. Nádory mozku a kalvy (Nitrolební nádory • Nádorové metastázy mozku • Nádorová onemocnění hypofýzy) • 7. Cévní onemocnění mozku (Nitrolební cévní léze • Ischemické onemocnění mozku • Endovaskulární léčebné výkony v neurochirurgii) • 8. Záněty lebky a mozku (Meningitis • Osteomyelitis kalvy • Epidurální absces (empyém) • Subdurální empyém • Absces mozku • Parazitární onemocnění mozku • Encefalitis • Infekční procesy CNS u pacientů s AIDS) • 9. Poranění hlavy a mozku (Úvod • Historické poznámky • Epidemiologie mozkového poranění • Mechanismy poranění mozku • Patofyziologie mozkového poranění • Poranění hlavy • Klasifikace mozkového poranění • Penetrující poranění • Diagnostika mozkového poranění • Léčba KCP • Posttraumatická epilepsie • Poranění hlavy a přidružená poranění • Prognóza KCP • Smrt mozku) • 10. Onemocnění páteře a míchy (Onemocnění páteře • Spinální intradurální nádory) • 11. Funkční neurochirurgie, stereotaxe, neuroendoskopie (Funkční neurochirurgie • Stereotaxe • Neuroendoskopie) • 12. Dětská neurochirurgie a hydrocefalus (Dětská neurochirurgie • Hydrocefalus) • 13. Postižení periferních nervů (Úvod • Poranění periferních nervů • Poranění brachiálního plexu • Poranění lumbosakrální pleteně • Úžinové syndromy periferních nervů • Nádory periferních nervů • Léze periferních nervů – základy elektromyografie) • 14. Epileptochirurgie (Historie epileptochirurgie • Poznámky k etiologii a patogenezi epilepsií • Klasifikace epilepsií • Pojem farmakorezistence a epidemiologie farmakorezistentní epilepsie • Základy epileptochirurgické anatomie • Předchirurgické vyšetřovací metody • Typy a technika epileptochirurgických operací) • Poznámka na závěr (Spolehlivost předkládaných závěrů a některé statistické termíny v neurochirurgické literatuře) • Poděkování • Rejstřík