Euromedicina.czČesky
česky english deutsch

V košíku máte 3 knih v ceně 864 CZKzobrazit košíkZobrazit košík
Nakladatelství Medical Services
Nakladatelství GRADA
Nakladatelství Psychoprof
Nakladatelství PORTÁL
Portalknihy.cz
Nakladatelstvi TRITON
Galen
Maxdorf
Anatomický atlas člověka
no-image
Název:Anatomický atlas člověka
Autor:Frank H. Netter
Formát:628 stran
Vydáno:2005
ISBN:80-247-1153-2
Vydavatel:Grada
Cena:2690 CZK | Sleva 10 %| 2421 CZK
Opět vychází tento ve světě nejvíce žádaný anatomický atlas v českém překladu! Barevná, kreslená a mimořádně instruktivní kniha je nezbytným doplňkem všech učebnic anatomie. Autor atlasu – Dr. Frank H. Netter je právem nazýván "medicínským Michelangelem". "F. H. Netter završil vývoj anatomické vědecké ilustrace dvacátého století. Spojil krásu formy s optimální funkčností obsahu - realitu se schématem. Vytvořil určitý ideál. Vrcholná intelektuální díla provokují zájem o prameny a zdroje, i o inspirační a myšlenkové okruhy, ze kterých vycházejí. Vyvolávají potřebu nové vize. Co je to vědecká ilustrace - umění nebo řemeslo? Výtvarné umění je mnohovrstevný komplex ukrývaných sdělení znaků a symbolů. Ve vědecké ilustraci je obsah obnažen, odkryt. Věcná exaktnost se prolíná s nutnou mírou zobecnění a s esteticky jedinečným rukopisem autora ilustrace. Vědecký fakt sice omezuje imaginaci kreslíře, ale jde-li o umělce, dokáže bezděčně přenést svoje vnitřní estetické cítění i do tak specifického obrazu, jakým je anatomický objekt. F. Netter to dokázal a vytvořil nejen vědecké, ale i umělecké dílo…" (ze statě knihy O anatomické ilustraci prof. MUDr. I. Dylevského, DrSc.) Druhé české vydání je překladem třetího anglického vydání slavného Netterova Atlasu člověka. Navazuje logicky na předchozí dvě vydání, ale reaguje také na velký ohlas, se kterým se tato vydání ve světě setkala. Na základě připomínek anatomů, studentů i kliniků byly proto některé anatomické tabule vyřazeny a zaměněny novými. V každém oddíle byly také zařazeny jednak celkové pohledy na struktury povrchu těla a dále radiogramy, odrážející potřebu diagnostického anatomického zobrazení pro klinickou praxi. Byly rovněž upřesněny a sjednoceny některé terminologické výrazy tak, aby odpovídaly potřebám studia i každodenní práci klinických pracovníků. Počet barevných vyobrazení se zvýšil z 525 na 542.